Tuesday, March 27, 2012

монгол загварын дээл

монгол загварын дээл

2011-01-03 14:50
    

                                                                   
Загварын товчоо болон дезайнеруудын орчин цагын монгол дээлний загварууд / дээрх загваруудыг монголын уламжлалт дээл зүүсгэл дээр тулгуурлан  хэсэг детал болгон оруулах, хэв маягыг нь өөрчлөх замаар зохион бүтээсэн байна. /
      Өвөрмонгол нутгийн дээлний шинэ төрх               
   Орчин цагын иргэдийн амсгал буюу адар тутмын дээл                                                                           

No comments:

Post a Comment